Dette er nogle af de krav, der stilles til medarbejderne i de fleste virksomheder

Det er dog de færreste virksomheder, der i travl hverdag har mulighed for at udvikle disse egenskaber hos medarbejderne, selvom det er meget væsentlige egenskaber.

ComCoTras kurser henvender sig primært til virksomheder, der ønsker at styrke sammenholdet og motivationen blandt medarbejderne internt i en afdeling eller som styrkelse af samarbejdet mellem flere afdelinger for eksempel i forbindelse med omlægninger i virksomheden eller fusion.

Kurserne kan bruges som teambuilding i forbindelse med opstart af projektgrupper, hvorved deltagerne opnår et godt kendskab til gruppens styrker og svagheder herved kommer gruppen hurtigere frem til det egentlige arbejde med de stillede opgaver.

Kursernes indhold planlægges i samarbejde med virksomheden. Kurserne kan vare fra nogle få timer til flere dage og kan indarbejdes i anden kursusvirksomhed enten som supplement til undervisningen eller som selvstændig træning i kommunikation og samarbejde.

Kurserne, der er praktisk orienterede, kan følges af alle, idet vi i forbindelse med planlægningen definerer virksomhedens og deltagernes behov og forudsætninger, der så anvendes som grundlag for kursets indhold.

Antallet af deltagere kan variere fra nogle få personer til flere hundrede alt efter kursets formål og vores professionelle instruktører er veluddannede, motiverede og engagerede, således at kurset helt sikkert bliver en oplevelse for livet.

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om vores forskellige kurser, er du velkommen til at skrive, ringe eller faxe til os.